mpla.math.uoa.gr
Font size: Αα Αα Αα hide gadgets
You are here: Home page Anonymously browsing from 54.161.114.92 at 18:33:51, 29-04-2017. login

Latest posts

Ορκωμοσία ΜΠΛΑ

Η επόμενη (και προτελευταία) ορκωμοσία του ΜΠΛΑ θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017. Παρακαλούνται όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να μας το γνωστοποιήσουν στέλνοντας e-mail στη γραμματεία του προγράμματος.

published by Secretary MPLA,
3 days, 8 hours ago.

Techniques in Random Discrete Structures

Summer school: Techniques in Random Discrete Structures

University of Athens, Greece, May 22-27

The aim of this school is to acquaint graduate students and researchers with some of the most exciting phenomena and techniques around random discrete structures. It consists of the following three mini-courses, comprising five 90-minute lectures each.

Amin Coja-Oghlan (Frankfurt): Phase transitions in random structures

Since the early 2000s physicists have put forward exciting predictions on phase transitions in random graphs and the combinatorial phenomena that cause them. Recently significant advances have been made toward putting the physics calculations on a rigorous basis. This has led to fantastic results in the theory of random graphs as well as to breakthroughs in coding theory and related areas. In this lecture series I will give an introduction to this work, from the physics intuition to the rigorous state of the art, and highlight promising future directions.

Will Perkins (Birmingham): Gibbs measures in statistical physics and combinatorics

The hard-core model is a basic model from statistical physics in which gas molecules are represented by vertices of a random independent set from a graph. As the typical density of this independent set increases on a lattice like Z^d, the model undergoes a phase transition from a disordered to an ordered state, which represents a crystallization phase transition in physics. While Gibbs measures such as the hard-core model were developed in statistical physics, they have proved invaluable in many seemingly distant scientific areas including statistics, machine learning, and combinatorics. In this mini-course, we will focus on the use of Gibbs measures in combinatorics and graph theory, and in particular on the extremal theory of sparse graphs. We will answer questions such as “Which d-regular graph has the most matchings?” using methods that combine probability, statistical physics, and optimization. Along the way, many open research problems and directions will be presented. The course will include exercises and some hands-on demonstration of computer-assisted proof techniques.

Stephan Wagner (Stellenbosch): Analytic Combinatorics

The analysis of generating functions is a powerful tool for the exact and asymptotic enumeration of discrete structures as well as the study of parameters of random structures. Typical examples include trees and other types of graphs, words over finite alphabets, permutations, compositions, number partitions and set partitions. I will provide an introduction to some common techniques in this area, such as singularity analysis of generating functions, the saddle point method and the quasi-power theorem. By means of different topical examples, I will show how these methods can be applied to determine asymptotic enumeration formulas as well as limit theorems for random discrete structures.

Organisers: Agelos Georgakopoulos & Dimitris Cheliotis

published by Secretary MPLA,
3 days, 9 hours ago.

Προκήρυξη Α.Λ.ΜΑ. ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά».

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλέφωνο 210 7275192, κα. Παλάσκα), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα από 7 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2017.

published by Secretary MPLA,
3 weeks ago.

Γραμματειακή υποστήριξη

Οι ώρες και μέρες επικοινωνίας των φοιτητών με την γραμματεία του προγράμματος (κα. Άλκηστις Νταή, γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών) είναι οι εξής:

Δευτέρα 11:00-14:00

Τετάρτη 11:00-14:00

Παρασκευή 11:00-14:00

Εναλλακτικά για ζητήματα που αφορούν την γραμματειακή υποστήριξη του ΜΠΛΑ μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση: secr.mpla@gmail.com

published by Dimitrios M. Thilikos,
5 months, 3 weeks ago.

Ορκωμοσίες ΜΠΛΑ

H επόμενη ορκωμοσία φοιτητών του ΜΠΛΑ έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 20/12/2016. Οι επόμενες (και τελευταίες) ορκωμοσίες έχουν προγραμματιστεί να γίνουν τον Ιούλιο του 2017 και τον Δεκέμβριο του 2017.

published by Secretary MPLA,
6 months, 1 week ago.

ΦΕΚ ΜΠ ΑΛΜΑ

Το ΦΕΚ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά» έχει δημοσιευτεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το ΦΕΚ, η πρόσκληση, το υπόδειγμα αίτησης, και η προσκληση ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στη σελίδα: http://files.thilikos.info/data/various/ALMA/

published by Dimitrios M. Thilikos,
7 months, 2 weeks ago.

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Λόγω του ότι το Α.Ε. 2016-2017 είναι το τελευταίο έτος κατά το οποίο θα διδαχτούν μαθήματα του ΜΠΛΑ, όσοι φοιτητές δεν περάσουν όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου του 2017, διαγράφονται αυτόματα.

published by Secretary MPLA,
9 months, 3 weeks ago.

Μη ανανέωση του ΜΠΛΑ

Κατά τη συνεδρίαση της την Δευτέρα 06/072015 η Ε.Δ.Ε. του ΜΠΛΑ ομόφωνα κατέληξε στα εξής:

  1. Μετά από την απόφαση της ΓΣΕΣ του ΜΙΘΕ να μην συμμετέχει στο ΜΠΛΑ και τη μη έγκριση της ανανέωσης του ΜΠΛΑ από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, η ΕΔΕ έκρινε ότι η διαδικασία της ανανέωσης του προγράμματος έληξε άκαρπη και αποφάσισε να μην προβεί σε καμία περαιτέρω σχετική ενέργεια.

  2. Με βάση τα παραπάνω, το ΜΠΛΑ δεν μπορεί να εγγράψει φοιτητές μετά από την 31/08/2015 και η λειτουργία του θα συνεχιστεί μέχρι την αποφοίτηση και του τελευταίου φοιτητή του. Με βάση τον κανονισμό, αυτό σημαίνει ότι οι υπάρχοντες φοιτητές, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, πρέπει να έχουν περάσει όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και να έχουν υποστηρίξει την διπλωματική τους εργασία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου του 2018 η οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Όσοι φοιτητές δεν έχουν συμπληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και αυτή την ημερομηνία, θα διαγραφούν αυτόματα.

published by Dimitrios M. Thilikos,
1 year, 9 months ago.

Reporter

Page updates

No recent updates.

Feeds RSS and Atom feeds

posts
all posts RSS
news RSS
announcements RSS
website news RSS
events
all events RSS
defenses RSS
exams RSS
seminars RSS
graduations RSS
Web standards: XHTML1.0, CSS3.
© 1996 – 2017 MPLA: Graduate program in Logic, Algorithms and Computation.
Contact the webmaster.